BIJLES

bijles

Taal/lezen:

 • spelling
 • technisch lezen
 • begrijpend lezen en studerend lezen
 • Cito training spelling
 • Cito training begrijpend lezen

Rekenen:

 • Basisbewerkingen
 • Automatiseren
 • Cito training rekenen

Algemeen:

 • Concentratie- en werkhoudingsproblemen
 

Ter voorbereiding op de (Cito) eindtoets of om beter te worden in de taalvakken of rekenvakken op school kunnen basisschoolleerlingen bijles krijgen bij Mi-Kidscoaching. Heeft uw kind moeite met het leren op de basisschool en een extra steuntje in de rug nodig? Dan kan individuele aandacht gericht op de problematiek helpen. Bijles kan net het verschil maken. Mi-Kidscoaching is een praktijk aan huis voor kinderen die een leerachterstand hebben opgelopen om welke reden dan ook:

 • Rekenproblemen
 • Lees- en/of spellingproblemen
 • Concentratie- en werkhoudingsproblemen
 • Een ontwikkelingsstoornis zoals: ADHD, autisme of taalproblemen
 • Of soms gaat het simpelweg gewoon even te snel op school

 Tijdens de bijles wordt voortdurend rekening gehouden met ‘wat bij uw kind effect heeft en wat niet’. Tijdens de begeleiding besteedt Mi-Kidscoaching aandacht aan verschillende sociaal-emotionele aspecten die bij de leerproblemen een rol kunnen spelen. Bijvoorbeeld problemen met werkhouding, concentratie en gevoelens van onzekerheid of faalangst. 

De bijles vindt plaats in een huiselijke omgeving in Maassluis, zodat een leerling zich op zijn gemak voelt. Door de individuele benadering krijgt uw kind net die aandacht die het misschien op school mist en kan het zo gemakkelijk vooruitgang boeken bij rekenen en taal. Naast hulp bij de vakken kan Mi-Kidscoaching ook helpen met het huiswerk. Door de goede begeleiding leert uw zoon of dochter hoe ze het beste hun huiswerk effectief kunnen inplannen.

Voor een basisschoolleerling is 1 à 2 uur in de week bijles vaak genoeg.  

HUISWERKBEGELEIDING

De begrippen huiswerkbegeleiding en huiswerkklas worden vaak door elkaar gebruikt. Bij huiswerkklas maak je zelfstandig je huiswerk terwijl er iemand is die toezicht houdt. Er is een plek waar je je huiswerk kunt maken, maar je wordt niet begeleid. Bij huiswerkbegeleiding is er iemand die een planning met je maakt en je kan helpen met je huiswerk. Mi-Kidscoaching biedt huiswerkbegeleiding in aan voor kinderen op het basisonderwijs in Maassluis, Vlaardingen en omstreken. Ook dit vindt plaats in dezelfde huiselijke omgeving. Hoewel er hard gewerkt wordt, is er dus ook zeker ruimte voor de nodige gezelligheid, pauzes tussendoor en leerzame spelletjes voor de afwisseling. Tijdens huiswerkbegeleiding wordt het huiswerk, meegekregen van school, doorgenomen. Waar o.a. op getraind kan worden zijn de onderdelen: leesvaardigheid, begrijpend lezen, spelling, grammatica en rekenen.

Niet elk kind heeft de drang tot leren. Toch is het dan zaak om het kind te prikkelen. Dit kan bijvoorbeeld door ‘spel’ te integreren in het lespakket. De intrinsieke motivatie is de drijfveer die constant actief gehouden moet worden. Plezier is dus een grote drijfveer voor veel kinderen om te leren. Om het plezier te verhogen zijn groepslessen,  een prima optie. Hiermee profiteert elk kind d.m.v. interactie. Een ieder kan van elkaar leren.

Het volgen van huiswerkbegeleiding in een groep werkt niet voor elke leerling even goed. Sommige leerlingen hebben wat meer persoonlijke aandacht nodig. Omdat elke leerling anders is, biedt Mi-Kidscoaching ook individuele huiswerkbegeleiding aan! Op die manier kan de leerling één-op-één aandacht krijgen, waardoor vaak minder uur begeleiding per week nodig is.

Mi-Kidscoaching

Adres

Kerkplein 1
Maassluis

telefoon

010-7853774

Email

kidscoachingmi@gmail.com

Facebook

Volg ons