BIJLES

bijles

Taal/lezen:

 • spelling
 • technisch lezen
 • begrijpend lezen en studerend lezen
 • Cito training spelling
 • Cito training begrijpend lezen

Rekenen:

 • Basisbewerkingen
 • Automatiseren
 • Cito training rekenen

Algemeen:

 • Concentratie- en werkhoudingsproblemen
 

Ter voorbereiding op de (Cito) eindtoets of om beter te worden in de taalvakken of rekenvakken op school kunnen basisschoolleerlingen bijles krijgen bij Mi-Kidscoaching. Heeft uw kind moeite met het leren op de basisschool en een extra steuntje in de rug nodig? Dan kan individuele aandacht gericht op de problematiek helpen. Bijles kan net het verschil maken. Mi-Kidscoaching is een praktijk aan huis voor kinderen die een leerachterstand hebben opgelopen om welke reden dan ook:

 • Rekenproblemen
 • Lees- en/of spellingproblemen
 • Concentratie- en werkhoudingsproblemen
 • Een ontwikkelingsstoornis zoals: ADHD, autisme of taalproblemen
 • Of soms gaat het simpelweg gewoon even te snel op school

 Tijdens de bijles wordt voortdurend rekening gehouden met ‘wat bij uw kind effect heeft en wat niet’. Tijdens de begeleiding besteedt Mi-Kidscoaching aandacht aan verschillende sociaal-emotionele aspecten die bij de leerproblemen een rol kunnen spelen. Bijvoorbeeld problemen met werkhouding, concentratie en gevoelens van onzekerheid of faalangst. 

De bijles vindt plaats in een huiselijke omgeving in Maassluis, zodat een leerling zich op zijn gemak voelt. Door de individuele benadering krijgt uw kind net die aandacht die het misschien op school mist en kan het zo gemakkelijk vooruitgang boeken bij rekenen en taal. Naast hulp bij de vakken kan Mi-Kidscoaching ook helpen met het huiswerk. Door de goede begeleiding leert uw zoon of dochter hoe ze het beste hun huiswerk effectief kunnen inplannen.

Voor een basisschoolleerling is 1 à 2 uur in de week bijles vaak genoeg.  

HUISWERKBEGELEIDING

De begrippen huiswerkbegeleiding en huiswerkklas worden vaak door elkaar gebruikt. Bij huiswerkklas maak je zelfstandig je huiswerk terwijl er iemand is die toezicht houdt en je wordt niet begeleid. 

Huiswerkbegeleiding Mi-Kidscoaching:

 • ervaren leerkracht of begeleiding
 • planning in heen-en-weer-schrift voor thuis (als huiswerk niet af is)
 • afwisseling met leerzame spelletjes
 • pauzes met koekje en drinken

Mi-Kidscoaching

Adres

Kerkplein 1
Maassluis

telefoon

010-7853774

Email

kidscoachingmi@gmail.com

Facebook

Volg ons