zelfkennis en zelfvertrouwen

Activiteiten

voor iedereen die verder wil, maar even niet weet hoe!

Wat doet
mi-kidscoaching?

kindercoaching

Ikzelf zie kindercoaching als een laagdrempelige, kortdurende, praktische begeleiding voor kinderen vanaf zes jaar. Een kindercoach werkt oplossingsgericht en kijkt voorbij de “problemen” die jouw kind heeft. Het helpt een kind zijn eigen kwaliteiten, talenten en mogelijkheden te verkennen en te ontdekken. Zo wordt er aan het zelfvertrouwen van een kind gewerkt en doet het kind zelfkennis op. Dit is iets waar een kind de rest van zijn leven wat aan heeft. Het resultaat? Een blij en gelukkig kind!

Kindercoaching kan helpen bij:

 • faalangst, frustratie en onzekerheid
 • verdriet en boosheid
 • omgang met andere kinderen
 • moeite met emoties herleiden en uiten
 • verwerken overlijden en scheiden
 • hooggevoeligheid
 • onrustig gedrag
 • leer- en slaapproblemen

Dit zijn allemaal problemen die een kind behoorlijk kunnen belemmeren in z’n dagelijks leven. Herken jij jouw kind niet in de kenmerken maar zit hij of zij toch niet lekker in zijn of haar vel? Ook dan kan een kindercoach in veel gevallen helpen.

pexels-photo-544983


kindercoaching

school-notebook-flatlay_4460x4460


Huiswerk-
begeleiding & bijles

school-supplies_4460x4460


Flex Leerkracht

bijles

Taal/lezen:

 • spelling
 • technisch lezen
 • begrijpend lezen en studerend lezen
 • Citotraining spelling
 • Citotraining begrijpend lezen

Rekenen:

 • basisbewerkingen
 • automatiseren
 • Citotraining rekenen

Algemeen:

 • concentratie- en werkhoudingsproblemen
 

Ter voorbereiding op de (Cito) eindtoets of om beter te worden in de taalvakken of rekenvakken op school kunnen basisschoolleerlingen bijles krijgen bij Mi-Kidscoaching. Heeft uw kind moeite met het leren op de basisschool en een extra steuntje in de rug nodig? Dan kan individuele aandacht gericht op de problematiek helpen. Bijles kan net het verschil maken. Mi-Kidscoaching is een praktijk voor kinderen die een leerachterstand hebben opgelopen om welke reden dan ook:

 • rekenproblemen
 • lees- en/of spellingproblemen
 • concentratie- en werkhoudingsproblemen
 • door ADHD, autisme of taalproblemen
 • of soms gaat het simpelweg gewoon even te snel op school

 Tijdens de bijles wordt voortdurend rekening gehouden met ‘wat bij uw kind effect heeft en wat niet’. Tijdens de begeleiding besteedt Mi-Kidscoaching aandacht aan verschillende sociaal-emotionele aspecten die bij de leerproblemen een rol kunnen spelen. Bijvoorbeeld problemen met werkhouding, concentratie en gevoelens van onzekerheid of faalangst. 

Door de individuele benadering krijgt uw kind net die aandacht die het misschien op school mist en kan het zo gemakkelijk vooruitgang boeken bij rekenen en taal.

Voor een basisschoolleerling is 1 uur in de week bijles vaak genoeg.  

HUISWERKBEGELEIDING:

Naast hulp bij de vakken kan Mi-Kidscoaching ook helpen met het huiswerk. Door de goede begeleiding leert uw zoon of dochter hoe ze het beste hun huiswerk effectief kunnen inplannen. De begrippen huiswerkbegeleiding en huiswerkklas worden vaak door elkaar gebruikt. Bij huiswerkklas maken de kinderen zelfstandig hun huiswerk terwijl er iemand is die toezicht houdt en de kinderen niet begeleid. 

Huiswerkbegeleiding Mi-Kidscoaching:

 • ervaren leerkracht en/of begeleider die het kind kan helpen
 • planning in heen-en-weer-schrift voor thuis (als huiswerk niet af is)
 • pauze tussendoor met drinken en koekje
 • eventueel afgewisseld met leerzame spelletjes

ieder kind is anders!

ieder kind is uniek

WERKWIJZE:

Kindercoaching:

U kunt via mijn emailadres contact opnemen met Mi-Kidscoaching. Indien u interesse heeft in kindercoaching kunnen we een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek kijken we samen wat de hulpvraag is en of ik u hierbij kan helpen (wanneer de hulpvraag buiten mijn deskundigheid valt,  verwijs ik u door naar een ander soort hulpverlening).

Het kindercoaching traject bestaat uit ongeveer 5 sessies. Tijdens de sessies kan blijken dat uw kind meer sessies nodig heeft. Mocht dit het geval zijn, dan gebeurt dit altijd in overleg. De hulpvraag van de ouders kan soms afwijken van de hulpvraag van het kind. In dat geval wordt de hulpvraag aangepast, omdat wordt uitgegaan van de behoefte van het kind.

Tijdens de sessies wordt gewerkt met verschillende methodes en werkvormen zoals tekenen, rollenspel en oefeningen. Na de afgesproken sessies volgt een evaluatie met de ouders.

Bijles en huiswerkbegeleiding:

Het eerste contact verloopt hetzelfde als bij kindercoaching via de mail.

Tijdens het intakegesprek wordt een zo duidelijk mogelijk beeld te geschetst van de situatie door middel van een intakeformulier. U kunt het rapport en eventueel uitslagen en analyses van CITO scores (van de basisschool) alvast meenemen als deze beschikbaar zijn.

Uw zoon of dochter komt dan naar de praktijkruimte om 1 uur bijles te krijgen gericht op zijn of haar behoeften. Dit zal doorgaans 1 keer in de week zijn. Meerdere keren per week is bespreekbaar.

Bij huiswerkbegeleiding maakt de leerling samen ook een plan van aanpak. Op die manier leert uw kind vanaf het begin huiswerk goed te plannen. De stress en discussies over huiswerk zijn verleden tijd en u hoeft er als ouder niet meer bovenop te zitten. U krijgt wekelijks (of vaker als u wenst) een korte update over de voortgang van uw kind en eventuele aandachtspunten. Zeker om de overgang naar de brugklas goed te laten verlopen kan het verstandig zijn om de brugklasbegeleiding snel in te schakelen.

Door de individuele begeleiding wordt de leerling geholpen als hij/zij vakinhoudelijk vastloopt. De huiswerkbegeleiding is bedoeld als ondersteuning voor alle vakken. 

U kunt er natuurlijk ook kiezen voor een combinatie van huiswerkbegeleiding en inhoudelijke hulp in de vorm van bijles. Voor alle informatie kun je het beste contact opnemen met Mi-Kidscoaching, zodat alles door genomen kan worden om een zo goed mogelijk advies te kunnen geven over de begeleiding die gegeven kan worden.

Mi-Kidscoaching

Adres

momenteel geen bezoekadres

telefoon

momenteel telefonisch niet bereikbaar

Email

kidscoachingmi@gmail.com

Facebook

https://www.facebook.com/